Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2011

94Anja
12:21
1061 8285 390
I thought I could fly, so why did I drown?

October 07 2011

94Anja
22:00
0673 29a7 390
Reposted fromparislife parislife viafremde fremde
94Anja
19:44
6814 1f6d 390
These are two the most incredible female heroes in all this shit business.! I love you both - Kerli for being so amazing spiritual kind of a guide, so talented to creating another, fantastical world that we, all the Moon Children, can enter to escape our realities & for being so warm, sympathetic bright human -- and Demi for showing the kids how to be brave and strong no matter what we have to stand face to face with - you are both my heroes in these hard times. T H A N K Y O U . <3

October 09 2010

94Anja
19:54
3897 4b1a 390
These pictures made me cry...aren't they incredible? they just simply took my breathe away. it's so touching to see people in such a deep contact with the nature and so sad that we have forgotten of where we all comes from..
94Anja
19:53
3896 192f 390
94Anja
19:50
3881 fc25 390
94Anja
19:49
3878 c521 390

September 19 2010

94Anja
14:00
3032 c683 390
Reposted fromsomeonelikeyou someonelikeyou viaaillie aillie

September 18 2010

94Anja
20:29
Miłość jest wtedy, kiedy mówisz chłopakowi, że podoba ci się jego koszulka i on ją później nosi każdego dnia.

Noelle - lat 7
— /joemonster.org/
Reposted fromaillie aillie

September 14 2010

94Anja
16:19
Reposted fromgrossout grossout viaquoted quoted
94Anja
16:13

Siedząc w nocy na parapecie zastanawiałam się czy Ty przez jedną jedyną sekundę zatęskniłeś za moją obecnością,

za moimi żartami, dziwnymi pomysłami.

Czy przez tą jedną sekundę poczułeś tęsknotę za mną i powiedziałeś szeptem : "brakuje mi jej"  ?

Reposted fromnamesarestupid namesarestupid viafremde fremde
94Anja
16:11
Jestem głodna tulenia, przytulenia, wtulenia, zatulenia i obtulenia.
— zasłyszane.
Reposted frompatt patt viafremde fremde

September 12 2010

94Anja
17:31
3148 8e58 390
It took me like 3 years to understand that I owe him SO much. By breaking my heart, he tought me how to love myself. When he left, when he broke into pieces everything I used to know by its previous shape, first was extremly unbelievable pain but it helped me grow. And if I will ever meet you again, I think I'd want to thank you for breaking my heart, beacuse it was when I started to love myself.
It was 3 years ago. How it is like now? What lesson has come with you? Sometimes you fall in love - not with the wrong person, but in the wrong time. Now as I know it, I don't feel any anger at you any more, it's not your fault - it is nobody's fault. It's life.

September 10 2010

94Anja
19:20
6140 2383 390
To nie mogłoby mnie zainteresować,
czy jesteś zdrowy, czy martwy,
czy masz raka albo AIDS,
bo rozerwałeś moje serce na dwa -
miliony części z bólu ciężkie jak ołów.
Moje myśli wciąż krążą jak orły
wokół tych samych śmieci;
gdzie był? co robił?
czy myślał o mnie, jak ja myślę o nim?
Reposted byneuroticalter-ego

September 09 2010

94Anja
20:32
4367 6b36 390
94Anja
20:06
My heart is beating for love.
94Anja
18:46
8726 e512 390
Reposted byssckaktu

September 06 2010

94Anja
20:03
5471 c3a4 390
Reposted bymendel mendel
94Anja
19:43

Longing

I'm still here.
Shaking like leaves on the summer wind,
Silent like a cup of coffe.
Could you please be gentle and don't drop me?

(By Anja)

September 04 2010

94Anja
19:53
chcę Cię mieć blisko. chcę zaparzyć Ci herbatę w ślicznym zielonym kubku w żółte kwiatuszki. ostatnio odkryłem, że zielona herbata z mandarynką i pomarańczą z liptona jest pyszna, wiesz? i właśnie taką bym Ci zaparzył. chociaż. gdybyś zechciała pobiegłbym do najbliższej herbaciarni i kupił dla Ciebie prawdziwą herbatę, bo wiem, że wolisz taką niż tę z torebek.

i chciałbym patrzeć jak pijesz herbatę.

i jesz ciasto, które właśnie piecze się w moim piekarniku.

czułabyś jego zapach tak jak ja teraz.

obejrzałabyś mój pokój. dotknęła moich książek.

tak wiele z tych książek jest znajomych, to Ty mi je podarowałaś.

pokazałbym Ci swoje zdjęcia z dzieciństwa.

i opowiedział milion historii, jakie mi się przytrafiły zanim jeszcze spotkałem Ciebie.

i widziałabyś w moich oczach radość.

i choćbyś miała być w moim pokoju tylko godzinę, choćby tylko jedna godzina razem była Nam dana.

oddałbym za nią wszystko, wiesz? wszystko.

nie miałabyś nic przeciwko, gdybyśmy całowali się całą godzinę, prawda?
Reposted fromnamesarestupid namesarestupid viaaillie aillie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl